KORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Investitorima nudimo uslugu vršenja koordinacije za bezbednosti i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, a sve u skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Primenjujemo načelo prevencije; predlažemo pokretanje postupka izrade, izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i obezbeđujemo podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu; organizujemo saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vršimo koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti; obezbeđujemo da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama; koordiniramo sporazume radi provere da li se radne aktivnosti izvode pravilno;

 

U skorijoj budućnosti planiramo i pružanje usluga izrade Plana preventivnih mera za sve vrste gradilišta, kao i uslugu vođenja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koju može koristiti svaki poslodavac, bez obzira na oblast sopstvenog poslovanja, što uključuje:

  • ulazak u proces procene rizika (donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje);
  • izrada dokumentacije (izrada Akta o proceni rizika, Pravilnika o BZR i Pravilnika o evidencijama);
  • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • preuzimanje i vođenje poslova “lica za bezbednost i zdravlje na radu”,

 

Svi imamo zajednički cilj-STVARANJE I ODRŽIVOST ZDRAVIH RADNIH MESTA I ZDRAVOG OKRUŽENJA