Upravljanje infrastrukturnim projektima
Upravljanje izvođenjem geotehničkih istražnih radova
Visokogradnja i niskogradnja
Upravljanje radovima na detekciji NUS
Upravljanje izvođenjem radova na dubokom fundiranju