Oblast Beograda na vodi će, u finalnoj fazi, sadržati dve kanalizacione kišne crpne stanice. Crpna stanica 1 se nalazi uz Tramvajski most i ima kapacitet od 6200 l/s i biće deo sistema Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Unutar pumpne stanice se nalazi 5 kišnih pumpi velikog kapaciteta. Deo projekta je evakuacioni cevovod prečnika 2000 mm dužine 200 metara.

NBC univerzing učestvuje u izgradnji Crpne stanice 1 pruža usluge Projekt menadžmenta, FIDIC inženjera, dizajn menadžment, nadzor nad izvođenjem radova, zaštita na radu, uluge obrade mesečnih situacija i dodatnih ponuda tokom izvođenja radova.