Glavna inspiracija prilikom projektovanja kompleksa bilo je prepoznavanje bitnih elemenata koji će stvoriti novu prepoznatljivu repernu tačku Kopaonika. Vidik kompleks čine dva objekta apartmanskog tipa, hotel i dvojne vikend kuće, uz prateće sportske i wellness sadržaje kao nezaobilazne sastavne delove jednog savremenog kompleksa. Za najmlađe na raspolaganju je i dečja igraonica sa svim neophodnim elementima.

Isplanirana interna komunikacija povezuje sve sadržaje kompleksa što omogućava jednostavno kretanje do sadržaja koji izaberete, bilo da se radi o apartmanima, hotelu ili vikend kućama. Za sve smeštajne objekte obezbeđeno je parkiranje u okviru otvorenih parking prostora podzemnoj garaži.

NBC Univerzing na ovom projektu vrši sledeće usluge:

  • Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova i radovima iskopa
  • Stručni nadzor zanatsko-završnih radova
  • Usluge kontrole troškova na projektu