Hala spada u tip visokih skladišta i namenjena je skladištenju različitih materijalnih dobara široke potrošnje. Površina Hale je 14.000 kvadratnih metara i smeštena je nedaleko od izlaza sa auto-puta E-75 i naplatne rampe Mali Požarevac.

NBC Univerzing na ovom projektu vrši sledeće usluge:

  • Stručni nadzor nad izvođenjem svih radova