Projektovane po poslednjim svetskim trendovima, BW Arcadia i BW Aurora smeštena su između Savskog parka i Sava Promenade. Veliki prozori i balkoni brišu granice između zgrada i prirodnog okruženja i obezbeđuju stanarima vezu sa raskošnim zelenilom najlepšeg parka u prestonici, uz obilje dnevne svetlosti.

Projektni menadžment i nadzor nad iskopom, izvođenjem radova na dubokom fundiranju, projektni menadžment nad UXO detekcijom